WANDEL JE SLANK!

[ terug ]    


Elke dag een verkwikkende wandeling bevordert het afslanken en vermindert het risico op metabool syndroom. Dit werd aangetoond in een recente Amerikaanse studie.

Het metabool syndroom is een chronisch stofwisselingsprobleem dat steeds vaker vastgesteld wordt en gelinkt wordt aan obesitas en een sedentaire levensstijl. Er is sprake van metabool syndroom als aan volgende criteria is voldaan: een te hoge buikomtrek plus tenminste twee van de volgende kenmerken: verhoogd bloedsuikergehalte, te hoog aantal triglyceriden, te weinig HDL of ‘goede’ cholesterol en hoge bloeddruk. Men schat dat ongeveer 25% van de wereldbevolking lijdt aan metabool syndroom. De aandoening kan op lange termijn leiden tot o.m. hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en mogelijk sommige vormen van kanker.


De Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het belang van de hoeveelheid en intensiteit van beweging bij mannen en vrouwen van middelbare leeftijd met overgewicht. Bij aanvang van de studie was er bij 41% van de proefpersonen sprake van metabool syndroom, terwijl dit na afloop van een acht maand durend oefenprogramma nog bij 27% het geval was.


Hierdoor werd aangetoond dat je niet elke dag 5 km hoeft te gaan joggen om je gezondheid te verbeteren. Wie dagelijks een half uurtje gaat wandelen zal ook reeds voordeel ondervinden. Uit de studie bleek eveneens dat een korte periode zeer intensief bewegen, de risicofactoren minder doet dalen, dan wie voor een langere periode minder intensief aan beweging doet.


Bij de proefpersonen werd eveneens een vermindering van de buikomtrek vastgesteld, terwijl een controlegroep die niet aan beweging deed gemiddeld een halve kilogram verzwaard was en 1 cm in buikomtrek was toegenomen. Over een periode van 10 jaar zou dit een gewichttoename van 10 kg en een toename van buikomtrek van 25 cm betekenen.

Het is dus beter om elke dag een flinke wandeling te maken, in plaats van een paar keer per week of per maand intensief te fitnessen en na een tijd alles op te geven.


 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24