SCHADELIJKE TRANSVETZUREN BANNEN UIT DE VOEDING

[ terug ]    


Meer en meer Amerikaanse staten bannen het gebruik van kunstmatig verkregen transvetzuren uit de voeding.
Deze transvetzuren die ontstaan door industriële hydrogenatie of verharding van plantaardige vetten, komen ondermeer voor in margarines, minarines en vet bestemd voor de banketindustrie.

Ook bij de voedselbereiding in de keuken kunnen transvetzuren ontstaan bijvoorbeeld bij het gebruik van plantaardige vetten bij het frituren.
Kunstmatig verkregen transvetzuren verhogen het cardio-vasculaire risico doordat ze het gehalte aan LDL deeltjes in het bloed doen toenemen, alsook het gehalte aan lipoproteïne a.
Transvetzuren verkleinen eveneens de grootte van deze LDL partikels.


Hoe kleiner deze LDL deeltjes zijn, hoe groter het risico wordt op het dichtslibben van de bloedvaten.
Het is echter wel belangrijk dat, wanneer men deze vetten gaat bannen uit de voedingsindustrie, men deze vervangt door goede alternatieven en geen andere schadelijke vetten zal gebruiken voor de bereiding en het frituren van gerechten.

Voor alle bereidingen met uitzondering van frituren, geeft men best de voorkeur aan olijfolie die rijk is aan omega 9. Voor het frituren kan kokosvet een goed alternatief zijn.

 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24