KOFFIE VERERGERT DIABETES?

[ terug ]    


Dagelijkse consumptie van cafeïne, aanwezig in koffie, thee of soft drinks, verhoogt het bloedsuikergehalte bij mensen met diabetes type 2.
Dit is gebleken uit een recente Amerikaanse studie waarbij cafeïne pillen, equivalent aan 4 koppen koffie per dag, toegediend werden aan de proefpersonen.
Men noteerde een verhoging van het bloedsuikergehalte van 8%.

Het schrappen van cafeïne uit het voedingspatroon zou dus kunnen helpen om het bloedsuikergehalte van diabetespatiënten beter onder controle te krijgen.

In deze kleinschalige studie werd bij een tiental proefpersonen de hoeveelheid suiker aanwezig in het bloed gecontroleerd  door middel van een minuscule glucosemonitor die onder de huid werd ingeplant.

De onderzoekers noteerden de effecten van cafeïne gedurende 3 dagen. Het effect op het bloedsuikerniveau was het grootst na de maaltijd, met een toename van 9% na ontbijt, 15% na de lunch en 26% na het avondmaal.


Aangezien in deze studie slechts een beperkt aantal proefpersonen werd gecontroleerd, is verder onderzoek aangewezen. Doch uit eerdere studies bleek reeds dat cafeïne de resistentie voor insuline doet toenemen. Insuline is het hormoon dat er voor zorgt dat suiker in onze lichaamscellen kan worden opgenomen.

Het effect van cafeïne kan op 2 manieren verklaard worden. Mogelijks heeft de cafeïne een invloed op het proces dat glucose van het bloed naar de spieren en de andere cellen van het lichaam brengt. Ofwel triggert cafeïne de vrijstelling van adrenaline die op zijn beurt de bloedsuiker doet stijgen.

Diabetes patienten, die frequent koffie drinken en die problemen hebben met het regelen van hun bloedglucosewaarden, doen er goed aan het koffieverbruik te verminderen. De beste manier om de bloedglucose te regelen blijft op de eerste plaats een gezonde voeding in combinatie met een gezonde dosis beweging.


 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24