GEZOND ONTBIJT

[ terug ]    


Jongeren die geen ontbijt nemen, maken een grotere kans om overgewicht te krijgen dan jongeren die de dag beginnen met een gezond en evenwichtig ontbijt. Dit is één van de redenen waarom het aantal jongeren met overgewicht blijft stijgen.

Dit werd aangetoond in een Amerikaanse studie waarbij meer dan 2000 schoolkinderen gedurende enkele jaren werden gevolgd. De resultaten van het onderzoek verschenen deze maand in het Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.

Jongeren die het ontbijt overslaan waren gemiddeld meer dan 2 kg zwaarder, aten minder gezond gedurende de dag en deden minder aan beweging, dan deze die wel ontbijt namen.

De studie toonde evenees aan dat kinderen die uit gezinnen kwamen met lagere inkomens vaker ontbijt oversloegen dan deze uit een gezin waarbij de ouders hogere inkomens hebben.

Sommige kinderen sloegen het ontbijt over omdat ze dachten zo beter gewicht te kunnen verliezen.
Het tegendeel is echter waar. Door maaltijden over te slaan, komt je lichaam trager op gang. Je zal ook minder energie hebben gedurende de dag en daardoor eerder naar ongezondere en suikerrijke snacks grijpen.


 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24