EEN TEKORT AAN DIEPE SLAAP KAN HET RISICO OP DIABETES VERHOGEN.

[ terug ]    


Volgens Amerikaanse onderzoekers, is de diepe, ontspannende slaap belangrijk in het voorkomen van type 2 diabetes.

Magere, gezonde, jonge volwassenen, bij wie de diepe slaap gedurende drie nachten werd verstoord, ontwikkelden een insuline resistentie. Het effect was vergelijkbaar met een gewichtstoename van 10 à 15 kg.


Volgens Professor Eve Van Cauter, van de Universiteit van Chicago, toont dit onderzoek het belang aan van de diepe slaap op het volledige lichaam en niet enkel op de hersenen zoals vroeger reeds werd onderzocht. De diepe slaap heeft dus ook een invloed op het glucosemetabolisme en het risico op diabetes, aldus Professor Van Cauter.


Een belangrijke kenmerkende eigenschap van type 2 diabetes is insuline resistentie. Dit betekent dat de insuline in het lichaam minder werkzaam is omdat de weefsels minder gevoelig geworden zijn voor de insuline. Overgewicht en een sedentaire levensstijl zijn hierbij reeds belangrijke negatieve factoren.

Een slechte nachtrust werd reeds in verband gebracht met veranderingen in de eetlust en het metabolisme van de mens.

Het onderzoeksteam van Professor Van Cauter wou te weten komen of een verstoring van de diepe slaap het risico op type 2 diabetes kan verhogen. De kleinschalige studie bestond uit negen volwassenen tussen 20 en 31 jaar, die twee opeenvolgende nachten ongestoord doorbrachten in het slaaplabo. De daaropvolgende drie nachten werden deze onderzoekspersonen, gestoord tijdens hun slaap, net op het moment dat de hersenactiviteit aantoonde dat ze overgingen naar de periode van diepe slaap. De geluiden waren luid genoeg om de diepe slaap te verstoren, maar subtiel genoeg zodat de studiepersonen niet gewekt werden uit hun slaap. De bedoeling was zo de diepe slaap te reduceren zonder de totale slaapduur te veranderen.


Op het einde van de studie, werd een dosis suiker of glucose geinjecteerd bij de proefpersonen en vervolgens, na productie van insuline in het lichaam, werd de hoeveelheid suiker in het bloed gemeten. Na drie nachten van gestoorde slaap, waren de onderzochte personen minder gevoelig geworden aan insuline. Dit kan op termijn leiden tot gewichtstoename en diabetes.


Volgens de onderzoekers vertoeven mensen, naarmate ze ouder worden, over het algemeen minder lang in de diepe slaap. Door middel van dit experiment werd bij de proefpersonen de slaap gesimuleerd zoals hij zou zijn, moesten ze veertig jaar ouder zijn. Dit houdt eveneens in dat ouderen een groter risico lopen op insulineresistentie en diabetes.

Ten minste 194 miljoen mensen hebben diabetes, en volgens de Wereld Gezondheids Organisatie wordt dit aantal tegen het jaar 2025 geschat op meer dan 300 miljoen. Type 2 diabetes of vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, vormt hierbij het grootste aandeel.


 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24