EEN GEZONDE LEVENSSTIJL VERLENGT JE LEVEN MET 14 JAAR

[ terug ]    


Mensen die regelmatig aan beweging doen, niet te vaak alcohol nuttigen, stoppen met roken, en vijf porties groenten en fruit per dag eten, zullen gemiddeld 14 jaar langer leven dan mensen die deze vier gewoonten niet toepassen.


Dit blijkt uit een Britse studie waarbij 20000 mensen werden ondervraagd in de periode van 1993 tot 1997. De proefpersonen die tussen 45 en 79 jaar oud waren, kregen een score toebedeeld van 0 tot 4 naargelang het aantal leefregels dat werd nagestreefd.


De personen die geen van de vier leefregels toepasten, maakten vier keer meer kans op vroegtijdig overlijden, voornamelijk als gevolg van hart-en vaatziekten. Hieruit werd ook geconcludeerd, dat iemand die nauwelijks aan beweging doet, te veel alcohol drinkt, rookt en te weinig groenten en fruit eet een zelfde sterftekans heeft als iemand die 14 jaar ouder is.


De factor met het grootste gezondheidsvoordeel was stoppen met roken, gevolgd door voldoende groenten en fruit eten.


Deze resultaten ondersteunen nogmaals de mening dat kleine wijzigingen in onze levensstijl een grote impact kunnen hebben op onze gezondheid.


 

Annelies Verhelst 

Voedingsdeskundige - diëtiste - sportdiëtiste

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
RIZIV erkenning: 5-60928-23-601 

Privé-praktijk :
Dreef 1a - 9860 Oosterzele

Gsm : 0497  / 15 59 24